Обучението в ЧДГ "Славейче" се провежда по утвърдени от Министерство на Образованието програми и включва следните образователни направления:

- Български език и литература
- Математика
- Социален свят
- Природен свят
- Игрова култура
- Музика
- Изобразително изкуство
- Конструктивно - технически и битови дейности
- Физическа култура

В учебната програма присъства и обучение по английски и руски език, а при желание от страна на родителите децата се включват в група по йога и/или модерни танци.

Погрижили сме се и за разнообразието в ежедневните занимания на малчуганите, чрез периодично организиране на екскурзии, ски и зелено училище, посещения на място от куклен театър и цирк.

© Славейче 2014. Web Design by STAKS®