ЧДГ "Славейче" приема деца от 1 до 7 години.

Приемът е целогодишен, при наличие на свободни места в съответната група.
Запазването на място става чрез внасяне на сума, равна на половин месечна такса,
която използвате през първия месец при нас.

Необходими документи за записване:

1. Копие от акта за раждане на детето
2. Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
3. Микробиология и паразитология - извършени не по-рано от 15 дни, преди постъпване на детето в детската градина
4. Изследвания на кръв и урина - извършени в едноседмичен срок, преди започване на детето в детската градина
5. Здравен картон и имунизационен паспорт с нанесени имунизации
6. Контактна бележка
7. Васерман на родител /не се отнася за деца над 3 години/

© Славейче 2014. Web Design by STAKS®